Ons doel is...

ambities van klanten te realiseren via transformaties met impact op operating model en architectuur.

190320 ensur kantoor 174

Ontdek onze diensten

Advies & Ontwerp

Strategie en innovatie

We helpen uw strategie te bepalen door u te challengen op basis van markt- en tech inzichten. Ambitie en executie gaan hierbij hand in hand.

Proposities

We vertalen en innoveren uw proposities en concretiseren dit naar een uitgewerkte product- en dienstencatalogus als basis voor uw operating model.

Target Operating Model

Strategische veranderingen hebben impact op uw operating model. Ontwerp en implementatie van uw target operating model is een cruciale succesfacor voor het bereiken van uw strategische doelen.

Target Architectuur

Op basis van uw business strategie en IT visie bepalen we uw target architectuur. Via pace layering bewaren we balans tussen innovatie en robuustheid.

Sourcing & Selectie

Een internationaal bewezen sourcing en selectie proces faciliteert een objectief en fact-based keuzeproces voor IT oplossing en leverancier.

Data Kwaliteit

We helpen u een control framework op te zetten waarmee periodiek controleren, verrijken en verbeteren onderdeel worden van reguliere bedrijfsvoering.

Analyse & Definitie

Producten, Processen en Communicatie

Op basis van uw requirements definiëren wij op eenduidige, modelmatige wijze producten en ontwerpen wij efficiënte processen en communicatie die horen bij een digitale bedrijfsvoering.

Functioneel ontwerp IT applicaties

Een goed functioneel ontwerp maakt implementaties voorspelbaar. Wij kiezen een detailniveau waarmee IT de juiste keuzes kan maken en u voldoende wendbaar blijft om in te spelen op veranderingen.

Executie & Delivery

Project- en programmamanagement

Onze project- en programmamanagers zijn gecommitteerd om te leveren. Niet alleen op budget en tijd, maar ook business scope en content. Het succes van een project wordt afgemeten aan het vermogen om de gestelde bedrijfs- en IT-doelstellingen te behalen.

Implementatie

Ons team combineert een sterke kennis van het pensioen- en verzekeringsdomein met IT affiniteit en kennis van veel gebruikte applicaties. Hierdoor zijn zij in staat een brug te slaan tussen business en IT, er ontstaat op die manier een synthese.

Migratie

Ensur beschikt over een applicatie die het gehele proces van datamigratie procesmatig ondersteunt en faciliteert. Volledige track & tracing en een audittrail zorgen ervoor dat u in control blijft en volledige verantwoording kunt afleggen. Onze experts zorgen samen met u voor succesvolle migraties.

Bekijk ons generieke target operating model en zie wat we voor u kunnen betekenen.

Target Operating Model Verzekeren en Pensioen

01

Markt & Customer Connect

Distributie

Hoe brick en digital te integreren? Ensur helpt klanten de toegevoegde waarde van ieder kanaal te bepalen en vast te leggen; het uitwerken van de onderliggende requirements en processen voor een multichannel strategie; beschrijven van de customer jouney langs de verschillende kanalen; visualiseren van het taget channel model; selecteren en implementeren van deze strategie

Show me the classic view of the Target Operating model

Communicatie

Welke communicatiemiddelen in het zetten om echt met uw klanten te verbinden? Ensur help klanten om zowel online als offline communicatiemiddelen in een effectieve mix in te zetten; gericht op uw doelgroepen met als doel een relatie met uw klanten op te bouwen; begrijpelijk en actiegericht

Show me the classic view of the Target Operating model
02

Producten & DIensten

Productmanagement

Hoe uw time-to-market te verkorten? Ensur helpt klanten hun productontwikkelproces te herinrichten, door het scherp vastleggen van verantwoordelijkheden en het inrichten van een een helder voorbrengings- en besluitvormingsproces; het inzetten van productmodellering

Hoe uw productportfolio te rationaliseren? Ensur helpt klanten om smart criteria te definiëren waarmee bepaald kan worden of een product gerationaliseerd zou moeten worden; we helpen op basis van een gedetailleerd actieplan vervolgens deze besluiten te implementeren

Show me the classic view of the Target Operating model

Dienstencatalogus

Hoe een dienstencatalogus te definiëren om meer waarde te creëren met uw proposities? Ensur helpt klanten scherp te definiëren welke diensten zij kan en wil aanbeiden; op basis van gewenste marktpositionering en beschikbare capabilities; met als doel het verhogen van de waarde van uw proposities voor zowel klant als organisatie

Show me the classic view of the Target Operating model
03

Operatie

Administratie

Hoe uw processen te standaardiseren en automatiseren? Ensur helpt klanten hun processen te waarderen op basis van best practices en perofmance meting; her-ontwerpen van processen met behulp van bewezen methodologiën en tools; toepassen van Lean en business architectuurprincipes; vastleggen van procesdoelen en verantwoordelijkheden; implementatie van continue verbetercycli

Show me the classic view of the Target Operating model

Processen

Hoe uw processen te standaardiseren en automatiseren? Ensur helpt klanten hun processen te waarderen op basis van best practices en perofmance meting; her-ontwerpen van processen met behulp van bewezen methodologiën en tools; toepassen van Lean en business architectuurprincipes; vastleggen van procesdoelen en verantwoordelijkheden; implementatie van continue verbetercycli

Show me the classic view of the Target Operating model

IT

Hoe de keuze te maken tussen buy, build of ally? Ensur helpt klanten een gedetailleerde business case op te stellen voor de verschillende sourcing scenario's; gebaseerd op vastgelegde en gevalideerde requirements; fact-based en gedocumenteerd besluitvormingsproces

Hoe een passende IT oplossing en leverancier te selecteren? Ensur helpt klanten een gedegen en fact-based selectieproces vorm te geven; op basis van domeinkennis en actuele inzichten over de leveranciers; evalueren van de opties met behulp van een internationaal bewezen methode

Hoe een nieuwe oplossing te implementeren? Ensur helpt klanten een gedetailleerd implementatieplan op te stellen; vertalen van business requirements in functionele ontwerpen; strak geleide delivery en heldere governance

Hoe efficiënter en effectiever te testen? Ensur helpt klanten een passende teststrategie en plan uit te werken op basis van best practice methodologiën en technieken; identificeren en vastleggen van testrollen; implementeren van heldere reporting en governance; managen van test teams

Hoe gecontroleerd portefeuilles te migreren? Ensur helpt klanten een passende migratiestrategie en aanpak te definiëren; uitwerken van de scope en aanpakken van datakwaliteit issues; inzet bewezen migratiestraat; ontwerpen en testen van de migratie; vastleggen verantwoordelijkheden van latende en ontvangende partijen; uitvoeren van de migratie


Show me the classic view of the Target Operating model

Risk & Compliance

Hoe efficiënt het toenemend aantal wettelijke wijzigingen te implementeren? Ensur help klanten de impact van wetswijzigingen op IT, operating model, producten, processen en communicatie te bepalen; herkennen van kansen in verplichte wijzigingen; strak geleide beleidsvorming en implementatie

Hoe de riskmanagement functie in te bedden in de dagelijkse processen?Ensur helpt klanten risk controls zoveel mogelijk in de eerste lijn te plaatsen en deze in te passen in de reguliere business processen; ontwikkelen en implementeren van follow-up en governance rond deze controls; verzorgen van communicatie en training voor medewerkers die de controls moeten uitvoeren en erover gaan rapporteren

Show me the classic view of the Target Operating model

Data Kwaliteit

Hoe uw datakwaliteit te verbeteren? Ensur helpt klanten een datakwaliteit framework te ontwerpen en implementeren; continue inzicht in data kwaliteit en issues op basis van dashboards; volledige track & tracing; heldere governace

Show me the classic view of the Target Operating model
04

Ondersteunende functies

Project-en programmamanagement

How to analyze & improve the capacity of the different insurance functions?
Ensur helps clients assess capacity against proven criteria and market practices, using an excel-based calculation tool; improve capacity typically by clarifying roles and/or sourcing activities differently.

How to better define roles and responsibilities within the organization?
Ensur helps clients document the different roles and responsibilities based on standard market practices; link roles and responsibilities to processes; implement supporting tools (e.g. RACI).

How to formalize collaboration between the different parts of the organization?
Ensur helps clients formalize collaboration by drawing, negotiating and implementing Service Level Agreements, using standard practices and performance measures and penalties.

Show me the classic view of the Target Operating model

Change management

How to better align Regulatory and Management reporting?
Ensur helps clients list and document their current reporting set; document the different performance measures and their relation (typically through value driver trees); improve the re-usability of regulatory reporting for management purposes; analyse and improve the sourcing of data used for reporting.

How to improve the monthly, quarterly, yearly closing processes?
Ensur helps clients assess their processes against market practices and performance; re-engineer processes using proven methodologies and tools for design and documentation; typically applying principles of Lean (cut waste, manual work, rework, …) and Business Architecture (linking strategy and applications through E2E processes); document process goals; document internal and external responsibilities down to lowest level of activity (procedures); pilot and implement the improved processes.

Show me the classic view of the Target Operating model

Portfoliomanagement

How to improve the Asset Management process?
Ensur helps clients assess their processes against market practices and performance; re-engineer processes using proven methodologies and tools for design and documentation; typically applying principles of Lean (cut waste, manual work, rework, …) and Business Architecture (linking strategy and applications through E2E processes); document process goals; document internal and external responsibilities down to lowest level of activity (procedures); pilot and implement the improved processes.

Show me the classic view of the Target Operating model

Implementatie

How to professionalize the Vendor Management function?
Ensur helps clients assess their current Vendor portfolio against proven criteria; decide which vendors can stay and which should be let go; develop or select a tool for scoring and managing vendors; define clear responsibilities and governance with regard to Vendor Mgt.

Show me the classic view of the Target Operating model

Transitie

How to professionalize the Project Management function?
Ensur helps clients install Project & Change Mgt best practices, focusing on practice rather than theory (put in place a methodology that suits the purpose of the project); install PM governance including a Project Office; select and implement tools to support PM practices; train in-house PMs on the job.

How to manage the project portfolio holistically?
Ensur helps clients assess their project portfolio against proven criteria; assess the level of professionality of their PPM function; draw a clear action plan to implement good practices; select and implement tools to support the PPM function.

How to best manage projects?
Ensur helps clients DELIVER on projects, not only by managing budgets, priorities and timing, but also business scope and content. This includes a strong collaboration between business and IT, and a close managing of IT vendors. Not to forget: a strong focus on project governance and communication.

How to best execute Change Management?
Ensur helps clients execute Change Management in a very practical manner, focusing on communication, training and stakeholder management – supported by easy-to-use excel-based tools.

How to identify and prioritize strategic options?
Ensur helps clients incorporate internal and external factors (including future trends) into a workable and understandable strategy. Starting with workshops combining brainstorming (‘getting wild’) with defining and prioritizing concrete actions (‘getting real’).

Show me the classic view of the Target Operating model

Integratie

How to improve the Reinsurance process?
Ensur helps clients assess their processes against market practices and performance; re-engineer processes using proven methodologies and tools for design and documentation; typically applying principles of Lean (cut waste, manual work, rework, …) and Business Architecture (linking strategy and applications through E2E processes); document process goals; document internal and external responsibilities down to lowest level of activity (procedures); pilot and implement the improved processes.

Show me the classic view of the Target Operating model
05

Management

Management

How to install structural innovation in our company?
Ensur helps clients add innovation aspects to existing processes (typically Product Development); install specific innovation processes and governance; hold workshops to discuss best practices from innovation leaders both inside and outside the insurance industry.

How to measure overall performance of our company?
Ensur helps clients construct value driver trees visualizing how Key Performance Indicators influence each other and overall performance; select and document a limited set of KPIs; consolidate KPIs into Balanced Scorecards; pilot and roll-out scorecards throughout company.

How to best tackle large transformations?
Ensur helps clients design a Target Operating Model visualizing what the envisaged transformation should result in, and linking strategy to business architecture to IT architecture; translate the TOM into detailed requirements; document the gaps between AS-IS and TO-BE; draw a detailed and realistic implementation plan; roll out the TOM.

How to better align strategy, processes and architecture?
Ensur helps clients install the principles of Business and Enterprise Architecture, installing clear links and back & forth traceability between strategy, processes and IT applications; document these principles; select and implement a tool to make principles workable in daily practice.

Show me the classic view of the Target Operating model
190320 ensur kantoor 001
190320 ensur kantoor 005
190320 ensur kantoor 002
190320 ensur kantoor 006
190320 ensur kantoor 003
190320 ensur kantoor 062
190320 ensur kantoor 156
190320 ensur kantoor 043

Bekijk hier welke rollen wij kunnen vervullen

Ensur rollen

Business analist

De Business Analist stelt de reikwijdte en het doel van een (deel)project vast en analyseert en specificeert op high level niveau de functionele en overige requirements van de organisatie.

Functioneel analist

De Functioneel analist analyseert, ontwerpt en definieert bedrijfsmodellen, organisaties, producten, processen en communicatie op mid en low level niveau, vaak ten behoeve van IT implementatie.

Business architect

De Business architect werkt samen met senior stakeholders uit de organisatie en speelt een sleutelrol in initiatieven voor continue verbetering, transformatie en innovatie.

Projectmanager

Projectmanagers beheren alle belangrijke aspecten van een project: omvang, planning, oplevering, belanghebbenden, team, risico's en problemen, financiën. Ze combineren kennis van pensioen en verzekeren, van IT-aspecten en PM-methodologieën.

Workstream Lead

De Stream lead stuurt doorgaans een team van analisten, ontwikkelaars of testers aan, waarbij de nadruk ligt op testen, business analyse, informatie analyse of migratie.

Programma manager

Programmamanagers beheren een aantal onderliggende projecten en hun onderlinge afhankelijkheden: middelen, voortgang, risico's en problemen en financiën. Ze combineren kennis van pensioen en verzekeren, van IT-aspecten en PM-methodologieën.

Business analist

De Business Analist stelt de reikwijdte en het doel van een (deel)project vast en analyseert en specificeert op high level niveau de functionele en overige requirements van de organisatie.

Functioneel analist

De Functioneel analist analyseert, ontwerpt en definieert bedrijfsmodellen, organisaties, producten, processen en communicatie op mid en low level niveau, vaak ten behoeve van IT implementatie.

Business architect

De Business architect werkt samen met senior stakeholders uit de organisatie en speelt een sleutelrol in initiatieven voor continue verbetering, transformatie en innovatie.

Projectmanager

Projectmanagers beheren alle belangrijke aspecten van een project: omvang, planning, oplevering, belanghebbenden, team, risico's en problemen, financiën. Ze combineren kennis van pensioen en verzekeren, van IT-aspecten en PM-methodologieën.

Workstream Lead

De Stream lead stuurt doorgaans een team van analisten, ontwikkelaars of testers aan, waarbij de nadruk ligt op testen, business analyse, informatie analyse of migratie.

Programma manager

Programmamanagers beheren een aantal onderliggende projecten en hun onderlinge afhankelijkheden: middelen, voortgang, risico's en problemen en financiën. Ze combineren kennis van pensioen en verzekeren, van IT-aspecten en PM-methodologieën.

211009 ENSUR PORTRET 056

Interested in working together? Contact Hein

hein.bleeksma@ensur.nl

Ensur uses cookies on its website to make your browsing experience more enjoyable. By continuing to browse the website you agree to the use of cookies. More info.